«

»

พ.ค.
26

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

2017-05-26ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

NameSizeHits
NameSizeHits
1. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ6.0 MiB273
2. กลุ่มคอมพิวเตอร์2.5 MiB139
3. กลุ่มเคมี4.8 MiB199
4. กลุ่มชีววิทยา3.8 MiB153
5. กลุ่มฟิสิกส์2.5 MiB143

เวลา 18.00 – 20.00 น.  ประกาศผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา/พิธีมอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล สำหรับผู้เข้าประกวด ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สำหรับผู้เข้าประกวดโปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัล)

 สถานที่ลงทะเบียน : บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*