«

»

ก.ค.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ มคอ. (มคอ.3, มคอ.4, มคอ. 5, และ มคอ.6)

20170724sci_11คณะวิทยาศาสตรต์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ มคอ. (มคอ.3, มคอ.4, มคอ. 5, และ มคอ.6) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากร ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย หัวหน้างานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53000

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*