«

»

ส.ค.
01

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่ม STEM มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 33 โรงเรียน แบ่งเป็นทีมแข่งขันจำนวน 93 ทีม ได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์ จำนวน 21 ทีม กลุ่มคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 ทีม กลุ่มวิทยาศาสตร์ จำนวน 39 ทีม และกลุ่ม STEM จำนวน 20 ทีม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53117

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*