«

»

ส.ค.
18

การสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 สิงหาคม 2560

20170818sci_24ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 308 ห้อง ST-1 307 และห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53521

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*