«

»

ก.ย.
04

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ (ประธานกรรมการ) รศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู และ รศ.วสันต์ กันอ่ำ กรรมการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54343

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*