«

»

ก.ย.
07

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Internet of Things and Ontology

20170907UII_68สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Internet of Things and Ontology เพื่อเป็นการสนองนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ของ Islamic University of Indonesia (UII) และอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54482

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*