«

»

ก.ย.
08

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริยากร พลศรีเมือง ว่าที่มหาบัณฑิตภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริยากร พลศรีเมือง ว่าที่มหาบัณฑิตภาควิชาเคมี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ และที่ปรึกษาร่วม ดร.ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาภายใต้โครงการการสร้างภาคีในการสร้างบัณฑิตระดับ ปริญญาโท เอก ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*