«

»

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล Best Paper Presentation Awards

Philippines2017

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ และผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว (co-author) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Presentation Awards ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3rd International Research Conference on Innovation Engineering, Science and Technology (3rd IRCIEST) จาก Session Track of Electrical Engineering & Information Communication Technology ในหัวข้อวิจัย “Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*