«

»

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลพิเศษ

sukhan-tiwan2017

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับเหรียญรางวัลพิเศษ จากผลงาน : หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนเพื่ออาหารปลอดภัยและการเกษตรแบบยั่งยืน ในงาน TAIWAN INTERNATIONAL INVENTION AWARD WINNERS ASSOCIATION (T.I.I.W.A) ณ สาธารณรัฐไต้หวัน

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*