«

»

ต.ค.
28

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

2-2017ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA6011190.3 KiB106
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA5911190.9 KiB83
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA5811190.2 KiB69
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA5711190.4 KiB78

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6011190.5 KiB132
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6011290.6 KiB125
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH5911190.0 KiB187
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH5911290.2 KiB97
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5811190.6 KiB103
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5811290.6 KiB133
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5711190.2 KiB61
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5711291.3 KiB61

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยา

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6011190.4 KiB160
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6011290.5 KiB120
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI5911191.2 KiB82
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI5911293.6 KiB92
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5811189.9 KiB96
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5811290.0 KiB97
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5711193.0 KiB83
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5711290.8 KiB84

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 PH6011190.7 KiB62
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2 PH5911191.3 KiB66
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 PH5811190.5 KiB56
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 PH5711190.2 KiB67

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 1 ST6011191.2 KiB145
2. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5911190.7 KiB73
3. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5911293.9 KiB72
4. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5811190.8 KiB80
5. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3 ST5811290.8 KiB91
6. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 ST5711190.6 KiB96
8. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 ST5711289.7 KiB90

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS60111120.2 KiB149
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS60112120.0 KiB255
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS59111120.0 KiB162
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS59112205.3 KiB292
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5811190.1 KiB59
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5811290.0 KiB69
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5711190.1 KiB72
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5711290.7 KiB69

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT5812189.6 KiB140
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT5812190.2 KiB52

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6011189.5 KiB194
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6011289.5 KiB53
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT5911189.8 KiB66
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT5911289.7 KiB49
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT5811190.2 KiB55
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT5811291.2 KiB61
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT5711189.8 KiB65
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT5711287.4 KiB55

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 IT6012189.4 KiB88
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 IT5912189.8 KiB58
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT5812190.2 KiB46
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT5712192.4 KiB47

ลงทะเบียน

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*