«

»

ต.ค.
28

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

2-2017ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA6011190.3 KiB107
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA5911190.9 KiB84
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA5811190.2 KiB70
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA5711190.4 KiB79

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6011190.5 KiB133
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6011290.6 KiB128
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH5911190.0 KiB189
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH5911290.2 KiB98
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5811190.6 KiB104
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5811290.6 KiB133
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5711190.2 KiB62
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5711291.3 KiB62

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยา

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6011190.4 KiB161
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6011290.5 KiB121
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI5911191.2 KiB84
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI5911293.6 KiB94
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5811189.9 KiB97
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5811290.0 KiB99
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5711193.0 KiB84
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5711290.8 KiB85

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 PH6011190.7 KiB63
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2 PH5911191.3 KiB67
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 PH5811190.5 KiB57
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 PH5711190.2 KiB68

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 1 ST6011191.2 KiB146
2. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5911190.7 KiB74
3. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5911293.9 KiB73
4. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5811190.8 KiB82
5. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3 ST5811290.8 KiB92
6. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 ST5711190.6 KiB97
8. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 ST5711289.7 KiB92

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS60111120.2 KiB150
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS60112120.0 KiB256
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS59111120.0 KiB164
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS59112205.3 KiB293
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5811190.1 KiB60
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5811290.0 KiB70
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5711190.1 KiB73
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5711290.7 KiB70

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT5812189.6 KiB141
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT5812190.2 KiB53

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6011189.5 KiB195
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6011289.5 KiB54
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT5911189.8 KiB67
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT5911289.7 KiB50
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT5811190.2 KiB57
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT5811291.2 KiB62
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT5711189.8 KiB66
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT5711287.4 KiB56

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 IT6012189.4 KiB89
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 IT5912189.8 KiB59
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT5812190.2 KiB48
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT5712192.4 KiB48

ลงทะเบียน

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*