«

»

ธ.ค.
12

การบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Fuminori Ito ในหัวข้อเรื่อง “Ants as prey for tree frogs ”

20171212Bio_15สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษให้กับอาจารย์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รายวิชาสัตววิทยา (Zoology) และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “Ants as prey for tree frogs ” โดย Prof. Dr. Fuminori Ito จาก Faculty of Agriculture, Kagawa University, JAPAN เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/57405

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*