«

»

ธ.ค.
16

โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “นิทรรศการการจัดการขยะ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “นิทรรศการการจัดการขยะ” ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิภาพรรณ เลอแฟฟร์ เลขานุการมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานมาเยี่ยมชมการจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ลานปาล์ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/57958

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*