«

»

ธ.ค.
14

การนำเสนอผลงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

นักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์จาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้มีการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับดาราศาสตร์เบื้องต้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/58067

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*