«

»

ธ.ค.
19

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าปีใหม่แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/58147

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*