«

»

มี.ค.
28

กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553

กำหนดการซ้อมย่อยสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2553 คลิก

กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 23 – 25 เมษายน 2555


กำหนดการซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2553

วันพุธที่ 18 เมษายน 2555
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

07.00 – 08.00  น.                            ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินและรับอาหารว่าง(เช้า) ที่ห้องสโมสรนักศึกษา
08.00 – 08.15  น.                            ทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามลำดับเลขที่นั่งของบัณฑิต
08.15 – 08.30  น.                              ชมวีดีทัศน์การฝึกซ้อมย่อย
08.30 – 08.45  น.                              คณบดีให้โอวาสแก่บัณฑิตใหม่
08.45 – 10.30  น.                              แยกกลุ่มฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
10.30 – 10.45  น.                              รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00  น.                              ฝึกซ้อมย่อย (ต่อ)
12.00 – 13.00  น.                              รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30  น.                              ฝึกซ้อมย่อย (รวม) คณบดีขานนามบัณฑิต
14.30 – 14.45  น.                              พัก 15 นาที
14.45 – 16.30  น.                              ฝึกซ้อมย่อย (รวม)
16.45 – 18.00  น.                              รับประทานอาหารร่วมกัน
ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ

กำหนดการซ้อมย่อยรวมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

08.30 – 09.30  น.                             ลงทะเบียนรายงานตัวรอบที่ 1 ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09.30 – 10.30  น.                             พักตามอัธยาศัย
10.30 – 11.30  น.                             ลงทะเบียนรายงานตัวรอบที่ 2 ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.30                                                  เริ่มตั้งแถวบัณฑิต ไปหอประชุมใหญ่
12.00                                                  นำแถวบัณฑิตเดินทางไปประชุมใหญ่
ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ

รายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2553

 

09


 

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*