«

»

ม.ค.
17

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เข้าร่วมประชุมในการรายงานผลปิดโครงการ ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

20180117IT_07ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมในการรายงานผลปิดโครงการ ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ บริษัท อี-ซี-โอ-พี (ประเทศไทย) จำกัด ตึกเอ็มไพร์ สาธร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59360

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*