«

»

ก.พ.
01

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

20180201sci_98ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59382

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*