«

»

ก.พ.
05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับอาจารย์จาก Batangas State University ประเทศฟิลิปปินส์

20180205Batangas_23คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับอาจารย์จากBatangas State Universityประเทศฟิลิปปินส์ มาเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำวิจัยร่วมกัน และการเรียนการสอนโดยใช้ CDIO ประจำสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 2 คน และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์2561 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59604

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*