«

»

ก.พ.
16

การเรียนรู้การปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารจากยิสต์

20180216Bio_24นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้การปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารจากยิสต์ (หมั่นโถว) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาชีววิทยาของยีสต์ สอนโดย ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข ร่วมกับ ดร.อารณี โชติโก และอาจารย์จากฟิลิปปินส์ 2 ท่าน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิชาชีววิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61324

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*