«

»

ก.พ.
27

กิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

20180227sci_05ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษาจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากดำเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้น หรือ After Review Action โดยนักศึกษาได้นำเสนอแนวทางที่จะต่อยอดและถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ยังเป็นส่งเสริมการเรียนของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61428

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*