«

»

มี.ค.
06

การประชุมอาจารย์ประสานงานการดำเนินงานสหกิจศึกษา

20180306coopsci_05ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ประสานงานในประเทศและต่างประเทศ ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61772

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*