«

»

ก.พ.
25

โครงการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายทะเลและสาหร่ายขนาดเล็ก

20180225Bio_23สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดโครงการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายทะเลและสาหร่ายขนาดเล็ก จัดโครงการโดย ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา ไปศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสาหร่าย ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือและหาดนางรำ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62050

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*