«

»

พ.ค.
23

โครงการอบรมด้านการทดสอบและพัฒนาคุณภาพอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการอบรมด้านการทดสอบและพัฒนาคุณภาพอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ” โดยมี Assoc. Prof. Dr. Liaw, Ean-Tun และ Assoc. Prof. Dr. Liu, Chan-Chiung จาก Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan และ Mr. Hsieh, Jung-Hsuan จาก China Productivity Center (CPC), Taiwan ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65223

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*