«

»

พ.ค.
28

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

banner28-05-61

NameSizeHits
NameSizeHits
1. กลุ่มคณิตศาสตร์644.2 KiB212
2. กลุ่มเคมี1.9 MiB179
3. กลุ่มชีววิทยา1.3 MiB161
4. กลุ่มสถิติประยุกต์1.3 MiB152
5. กลุ่มคอมพิวเตอร์707.2 KiB149
6. กลุ่มฟิสิกส์2.5 MiB135
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มSTEM113.9 KiB68
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคณิตศาสตร์69.0 KiB52
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคอมพิวเตอร์75.3 KiB49
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์138.5 KiB63

 สถานที่จัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

กลุ่ม

ชั้น

ห้อง

กลุ่มคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ST-1308
กลุ่มชีววิทยา ชั้น 5 ห้อง ST-1501
กลุ่มเคมี ชั้น 6 ห้อง ST-1601
กลุ่มฟิสิกส์ ชั้น 7

ห้อง ST-1701

กลุ่มสถิติประยุกต์ ชั้น 9 ห้อง ST-1901
กลุ่มคณิตศาสตร์ ชั้น 9 ห้อง ST-1 906

กลุ่มคณิตศาสตร์ (ห้อง ST-1 906)

Session

กลุ่ม

ลำดับที่

ช่วงเวลา

การลงทะเบียน

ช่วงเวลา

การแข่งขัน

1 1 – 4 08.00-09.00 น. 09.30 – 12.00 น.

กลุ่มคอมพิวเตอร์ (ห้อง ST-1 308)

Session

กลุ่ม

ลำดับที่

ช่วงเวลา

การลงทะเบียน

ช่วงเวลา

การแข่งขัน

1 1 – 6 08.00-09.00 น. 09.30 – 12.00 น.

กลุ่มชีววิทยา (ห้อง ST-1 501)

Session

กลุ่ม

ลำดับที่

ช่วงเวลา

การลงทะเบียน

ช่วงเวลา

การแข่งขัน

1 1-6 08.00-09.00 น. 09.30 – 12.00 น.
2 7-8 09.00 – 10.00 น. 13.00 – 14.00 น.

กลุ่มเคมี  (ห้อง ST-1 601)

Session

กลุ่ม

ลำดับที่

ช่วงเวลา

การลงทะเบียน

ช่วงเวลา

การแข่งขัน

1 1-6 08.00-09.00 น. 09.30 – 12.00 น.
2 7-11 09.00 – 10.00 น. 13.00 – 17.00 น.

กลุ่มฟิสิกส์ (ห้อง ST-1 701)

Session

กลุ่ม

ลำดับที่

ช่วงเวลา

การลงทะเบียน

ช่วงเวลา

การแข่งขัน

1 1-6 08.00-09.00 น. 09.30 – 12.00 น.
2 7-12 09.00 – 10.00 น. 13.00 – 17.00 น.

กลุ่มสถิติประยุกต์ (ห้อง ST-1 901)

Session

กลุ่ม

ลำดับที่

ช่วงเวลา

การลงทะเบียน

ช่วงเวลา

การแข่งขัน

1 1-6 08.00-09.00 น. 09.30 – 12.00 น.
2 7-11 09.00 – 10.00 น. 13.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*