«

»

พ.ค.
31

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 มีการนำเสนอผลงานตามกลุ่มการประกวดดังนี้ 1. กลุ่มคณิตศาสตร์ 2. กลุ่มคอมพิวเตอร์ 3. กลุ่มเคมี 4. กลุ่มชีววิทยา 5. กลุ่มฟิสิกส์ 6. กลุ่มสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/65866

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*