«

»

ม.ค.
10

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University, ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมคณะวิทยา่ศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับคระนักศึกษาจาก Seoul Women’s University, ประเทศเกาหลี ในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนักศึกษาไทย อีกทั้งได้ศึกษาดูงานตามสาขาวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10443

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*