«

»

มิ.ย.
15

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

regis1-2018

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 18-19 มิ.ย. 61

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA61111108.0 KiB63
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA60111108.1 KiB51
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA59111109.5 KiB50
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA58111202.5 KiB47

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6111190.9 KiB111
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6111292.0 KiB56
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH6011191.9 KiB54
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH60112109.9 KiB61
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH59111111.7 KiB57
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH59112109.6 KiB51
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH58111104.6 KiB58
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH58112104.2 KiB50
9. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 5 CH57111104.9 KiB53

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI61111108.8 KiB52
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI61112109.0 KiB103
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI60111109.8 KiB83
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI60112108.9 KiB53
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI59111108.3 KiB52
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI59112108.1 KiB45
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI58111105.5 KiB44
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI58112104.2 KiB44

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH61111108.3 KiB55
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH60111109.7 KiB54
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH59111109.5 KiB86
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH58111211.7 KiB52

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST61111107.9 KiB46
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST60111108.0 KiB100
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST59111109.2 KiB56
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST59112109.2 KiB44
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST58111105.4 KiB50
6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST58112106.0 KiB50

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS61111108.5 KiB67
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS61112108.3 KiB58
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS60111107.7 KiB52
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS60112107.9 KiB43
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS59111107.8 KiB252
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS59112108.0 KiB69
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS58111104.5 KiB56
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS58112104.7 KiB56

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 CS58121104.6 KiB59
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 5 CS57121104.6 KiB57

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT61111107.9 KiB64
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT61112107.7 KiB58
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60111107.7 KiB78
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60112107.7 KiB68
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59111107.5 KiB45
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59112108.4 KiB49
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT58111104.0 KiB52
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT58112105.0 KiB46

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 IT59121107.8 KiB71
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT58121182.2 KiB55

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*