«

»

ก.ค.
03

ประกาศรายชื่อ โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8


banlistname

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มSTEM113.9 KiB270
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคณิตศาสตร์69.0 KiB287
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคอมพิวเตอร์75.3 KiB171
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์138.5 KiB296

สถานที่ประกวดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

กลุ่ม ลำดับ สถานที่ประกวด
ชั้น ห้อง
STEM 1-18 4 รป. 4-01
19-36 4 รป. 4-09
คณิตศาสตร์ 1-14 4 รป. 4-03
วิทยาศาสตร์ 1-24 5 รป. 5-01
25-48 5 รป. 5-04
คอมพิวเตอร์ 1-10 5 รป. 5-02
11-19 5 รป. 5-03

ตารางเวลาการนำเสนอผลงาน

กลุ่ม เวลานำเสนอ เวลาตอบข้อซักถาม เวลานำเสนอ*
รอบเช้า รอบบ่าย
กลุ่มวิทยาศาสตร์ 7 นาที 5 นาที 08.30 – 12.30 น. 13.00 – 17.00 น.
กลุ่มคณิตศาสตร์ 7 นาที 5 นาที 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 14.00 น.
กลุ่มคอมพิวเตอร์ 7 นาที 5 นาที 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น.
กลุ่ม STEM 7 นาที 5 นาที 08.30 – 12.30 น. 13.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ *ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอให้นักเรียนเตรียมบัตรประชาชน/บัตรนักเรียน ติดตัวมาในวันประกวด

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*