«

»

ก.ค.
18

โครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ Routine to Research

20180718sci_18บุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมโครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ Routine to Research (R2R) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66873

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*