«

»

ก.ค.
09

โครงการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

20180709Bio_19นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากคณาจารย์ สาขาวิชาฯ โดนนักศึกษามี่เข้าฟังในครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเรียน เรียน และในช่วงบ่าย ได้จัดการทดสอบเล็กน้อยเพื่ ให้นักศึกได้หัดใช้เครื่องมือได้จริง โดยงานดังกว่าจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67109

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*