«

»

ก.ค.
09

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ (ประเภทกรรมการจากคณาจารย์)

20180709sci_22คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ (ประเภทกรรมการจากคณาจารย์) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08.30-15.30 น.) ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67130

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*