«

»

ก.ค.
06

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางด้าน AI และ IoT (ปัญญาประดิษฐ์บนอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการทางด้าน AI และ IoT (ปัญญาประดิษฐ์บนอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง) และนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อการเรียนการสอนและการดำเนินงานวิจัยทางด้าน Artificial Intelligence และ Internet of Things (Ai2OT) และแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก Vice President Lung-Jen, Wang จาก National Pingtung University มาพูดเกี่ยวกับการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนทางด้าน IoT และให้คำแนะนำในการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ความเป็นผู้นำ และการสื่อสารกับผู้อื่น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1311 (Ai2OT) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67161

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*