«

»

ก.ค.
06

ภาพบรรยากาศโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 สำหรับนักเรียนระดับมันธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยแบ่งกลุ่มการประกวดเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม STEM กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี โดยมี ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดและมอบรางวัล
โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 43 โรงเรียน วิทยาลัยจำนวน 2 วิทยาลัย มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 117 ทีม  ได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์ จำนวน 14 ทีม กลุ่มคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 ทีม กลุ่มวิทยาศาสตร์ จำนวน 48 ทีม และกลุ่ม STEM จำนวน 36 ทีม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67221

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*