«

»

ก.ค.
05

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 1st International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2018 (ASEIS 2018)”

20180704ASEIS_39คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 1st International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2018 (ASEIS 2018)” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป. 13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67425

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*