«

»

ก.ค.
04

นิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Open House 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ และการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education ในงาน Open House “นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61″ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ๊ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67544

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*