«

»

ก.ค.
04

บรรยากาศพิธีมอบโล่รางวัลในงาน “นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61″

คณาจารย์ และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่รางวัล ในงาน Open House “นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61″ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67605

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*