«

»

ส.ค.
01

การจัดทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ของฝากจากไทยสู่ไต้หวัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ของฝากจากไทยสู่ไต้หวัน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนักศึกษา National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน เพื่อถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรไทยและวิธีการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67864

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*