«

»

ส.ค.
04

สัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 1101, ห้อง ST-1 1109, ห้อง ST-1 304, ห้องประชุม ST-1 306, ห้อง ST-1 307, ห้อง ST-1 308 และ ห้อง ST-1 310 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68057

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*