«

»

ส.ค.
07

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jobsci20180807

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (182.4 KiB, 134 downloads)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

การรับสมัคร
วัน   เวลา  และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ถนนรังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 15  สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 24  สิงหาคม 2561 (วันจันทร์-วันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4154

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน                                                                                                        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 ภายในวันที่  3  กันยายน 2561  ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  และประกาศทางเว็บไซต์ที่ www.sci.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงานสังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

…………………………………………………………..

กลุ่มงาน             บริหารทั่วไป

ตำแหน่ง             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                เลขที่ตำแหน่ง  67

หน่วยงานที่บรรจุ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จำนวน  1   อัตรา

อัตราค่าจ้าง         18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
  2. ถ้ามีประสบการณ์ในการจัดทำตารางสอน/เอกสารการเบิก-จ่ายค่าสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3. ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
  4. มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดี
  5. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*