«

»

ส.ค.
23

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561

FREEPIK_BANNER_2_500x500

หมายเหตุ
1.  อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา
2. ขอให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษา

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*