«

»

ส.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

20180830SDขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  มารายงานตัวและปฏิบัติราชการใน วันจันทร์ที่  3 กันยายน  2561  เวลา  08.30  – 12.00  น.  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*