«

»

ส.ค.
29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม

Fablabnameประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย
โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมายเหตุ สัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย​เพิ่มเติมรอบ​ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น.
ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวศศิธร คงศรี
2. นายธนินทร์ ทรัพย์คง

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*