«

»

ก.ย.
08

โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์” และ “การใช้ชีวิตในต่างแดน”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์” และ “การใช้ชีวิตในต่างแดน” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ของ University Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69502

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*