«

»

ต.ค.
01

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดูงานบริษัท Aware Corporation Ltd.

20181001comsci_06ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดูงานบริษัท Aware Corporation Ltd. และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ Development Software และการ Testing Software เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ บริษัท Aware Corporation Ltd.,

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70676

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*