«

»

พ.ย.
19

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

regis2-2018ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA6111191.1 KiB45
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA6011191.0 KiB30
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA5911194.6 KiB28
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA5811189.9 KiB32

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6111191.8 KiB31
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH61112108.7 KiB31
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH60111108.5 KiB29
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH60112108.4 KiB26
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5911191.6 KiB38
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5911291.0 KiB39
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5811199.4 KiB22
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5811290.6 KiB35

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6111192.0 KiB40
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6111292.1 KiB30
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6011191.1 KiB25
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6011291.3 KiB37
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5911191.2 KiB27
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5911291.8 KiB26
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5811197.0 KiB23
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5811296.3 KiB25

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH6111190.9 KiB31
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH6011190.8 KiB32
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH5911197.8 KiB26
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH5811196.1 KiB23

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST6111191.0 KiB28
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST6011192.3 KiB31
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST5911192.2 KiB32
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST59112166.8 KiB24
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST5811196.1 KiB28
6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST5811295.1 KiB33

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6111191.0 KiB46
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6111291.0 KiB44
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6111391.0 KiB24
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6011190.5 KiB27
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6011290.5 KiB30
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5911190.3 KiB25
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5911290.8 KiB26
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5811197.8 KiB22
9. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5811290.0 KiB19

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 CS5812185.9 KiB24

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6111191.1 KiB77
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6111290.3 KiB76
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60111108.5 KiB47
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60112108.5 KiB35
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59111108.1 KiB32
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT5911291.0 KiB28
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT58111106.9 KiB37
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT5811290.2 KiB29

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 IT60121108.3 KiB28
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 IT5912190.2 KiB27
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT5812188.1 KiB29
Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*