«

»

พ.ย.
13

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม Zero waste ภายใต้โครงการ Green University

20181113Green University_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม Zero waste ภายใต้โครงการ Green University โดยใช้ภาชนะเช่น เเก้วน้ำ จาน แทนการใช้ถุงพลาสติก ในการบรรจุอาหารหรือในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกที่เป็นมลพิษต่อสิ่งเเวดล้อม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ
นักศึกษาจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ
นักศึกษาจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
รางวัลขวัญใจอาจารย์
นักศึกษาจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

โดยในกิจกรรมดังกล่าว รณรงค์ให้นักศึกษาใช้ภาชนะทดแทนการใช้ภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แก้ว กล่องบรรจุอาหาร ถุงผ้า ในการบรรจุอาหารหรือในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกที่เป็นมลพิษต่อสิ่งเเวดล้อม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70976

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*