«

»

พ.ย.
24

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงนิทรรศการขับเลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

20181123FABLAB_15ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยนักศึกษา ไปแสดงนิทรรศการขับเลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ SIAM SQUARE โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน3 ชิ้นจาก STEM Lab & MAKER SPACE คือ ต้นแบบแขนกลขนาดเล็ก ต้นแบบแขนกลอัตโนมัติต้นทุนต่ำและเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต้นทุนต่ำ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมฯ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71404

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*