«

»

ม.ค.
08

การประชุมเตรียมความพร้อมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72881

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*