«

»

ม.ค.
08

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับองค์การพิภิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

20190108NewYearSci_04ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับนางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การพิภิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ องค์การพิภิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*